Προστασια των προσωπικων δεδομενων

Λάβετε υπόψη ότι για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.orbeainternational.com, Παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Λάβετε υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την συμπλήρωση, αυτής της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την “ORBEYA INTERNATIONAL” Ltd, καταχωρημένη στη Σόφια, UIC: BG205258558, με έδρα στην πόλη της Σόφια, λεωφ. Cherni Vrah 8.

Στόχοι, αιτίες και προθεσμίες, εγγραφή και συντήρηση προφίλ πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.orbeainternational.com, επεξεργασία, διαχείριση, εκτέλεση και λογιστική καταγραφή της παραγγελίας που υποβάλλατε. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάστημα έως και 11 ετών για τα δεδομένα που υπόκεινται σε φορολογικούς ελέγχους και είναι απαραίτητα για λογιστικούς σκοπούς. Για όλα τα υπόλοιπα δεδομένα – έως και 6 ετών μετά την τελευταία σας παραγγελία ή μετά την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε διαδικασιών που σχετίζονται με ενδεχόμενες νομικές διαφορές, άμεσο μάρκετινγκ, με την αποστολή πληροφοριών για προϊόντα, διαφημιστικούς όρους, καμπάνιες, ενημερωτικά δελτία και άλλες διαφημίσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της “ORBEYA INTERNATIONAL” Ltd. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της “ORBEYA INTERNATIONAL” Ltd να διαφημίζει τα εμπορεύματα ή / και τις υπηρεσίες. Φυσικά, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτό το σκοπό, μόνο εφόσον δεν προβάλλετε αντίρρηση για αυτό.

Τρίτα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Εάν η παραγγελία σας υπόκειται σε παράδοση μέσω κούριερ, τα στοιχεία σας θα επεξεργάζονται και από συνεργάτη μας, έναν πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Μπορούμε επίσης να αναθέσουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως λογιστές και πρακτορεία μάρκετινγκ, μία ή όλες τις παραπάνω δραστηριότητες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εξασφαλίζοντας την προστασία και τη νόμιμη επεξεργασία τους.

Τα δικαιώματά Σας

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών Σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας την αντίρρησή Σας με έναν από τους παρακάτων τρόπους:

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@orbeainternational.com,

Τηλεφωνικώς +359 888 070004

Αν υποβάλλετε μια τέτοια αντίρρηση κατά του άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά Σας δενομένα για το σκοπό αυτό.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμά σας να περιορίσετε την επεξεργασία υποβάλλοντας μια αίτηση χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων.