Γενικά

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσης ισχύον μεταξύ αφενός:

της “Orbeya International” Ltd, καταχωρημένη στη Σόφια, UIC: BG205258558, με έδρα και διεύθυνση κεντρικών γραφείων στην πόλη Σόφια, λεωφ. Cherni vrah 8, εφεξής ο ΠΑΡΟΧΟΣ,

και αφετέρου – του προσώπου που συμφώνησε με τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις», εφεξής ο ΧΡΗΣΤΗΣ, σχετικά με την παραγγελία και την αγορά των εμπορευμάτων που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.orbeainternational.com.

Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.orbeainternational.com. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του Παρόχου και των Χρηστών (πελατών) που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.orbeainternational.com για την αγορά αγαθών. Κάνοντας κλικ σε ένα αντικείμενο, εικόνα, σύνδεσμο (εκτός από τους Όρους και Προϋποθέσεις), ή σε ένα κουμπί που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.orbeainternational.com, θα θεωρείτε ότι αποδέχεστε ή συμφωνείτε με του Όρους και Προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών (ΝΠΚ), καθώς και με τις άλλες κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε να μην συνεχίσετε τη χρήση του www.orbeainternational.com .

І. Έννοιες και ορισμοί

1.1 Για τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται εδώ έχουν την ακόλουθη σημασία:

Ως «Πάροχος» νοείται η ORBEYA INTERNATIONAL Ltd, ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.orbeainternational.com, η οποία χρησιμεύει ως εικονική πλατφόρμα για την πώληση αγαθών. Ο Πάροχος έχει πλήρη δικαιώματα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτήν.

Ως «Χρήστης» νοείται πρόσωπο με δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο έχει συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σχετικά με την παραγγελία και την αγορά των αγαθών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

«Το ηλεκτρονικό κατάστημα» είναι η ιστοσελίδα www.orbeainternational.com, η οποία χρησιμεύει ως μια εικονική πλατφόρμα για την παράδοση αγαθών εξ αποστάσεως μετά από ρητή παραγγελία εκ μέρους του Χρήστη.

«Η Διεύθυνση IP» („IP address“) είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, που συνδέει υπολογιστή, ιστοσελίδα ή πόρος του Χρήστη, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται ο εντοπισμός τους στο παγκόσμιο διαδίκτυο.

Ως «Λογαριασμός Χρήστη» νοείται μέρος στην ιστοσελίδα, που περιέχει πληροφορίες για τον Χρήστη. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του και αποθηκεύονται από την www.orbeainternational.com και η πρόσβαση στο λογαριασμό πραγματοποιείται μέσω εισαγωγής του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Στο λογαριασμό του ο Χρήστης μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλες τις παραγγελίες του για την αγορά αγαθών από το κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του κ.λπ.

Ως «Κωδικός πρόσβασης» νοείται ένας συνδυασμός χαρακτήρων (γράμματα ή/και αριθμούς), επιλεγμένων από τον χρήστη, ο οποίος μαζί με την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη, εξατομικεύει το ίδιο και του δίνει τη δυνατότητα να κάνει έγκυρες παραγγελίες για την αγορά των προϊόντων που προσφέρονται στο www.orbeainternational.com.

«Η Παραγγελία» είναι το αίτημα Χρήστη προς το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορά ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων αγαθών (ειδών). Η παραγγελία συσκευάζεται και αποστέλλεται με κούριερ σε διεύθυνση που καθορίζει ο Χρήστης στην παραγγελία.

Ως «Τιμή πώλησης» νοείται η τελική τιμή ανά τεμάχιο ή για μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμεμης Αξίας και τους τυχόν φόρους και τέλη.

Το «Κούριερ» είναι ένας έμπορος που πραγματοποιεί τη φυσική παράδοση των αγορασμένων αγαθών σε διεύθυνση που καθορίζεται από τον Χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Ως «Τυχαίο συμβάν» νοείται ένα απρόβλεπτο κατά την υποβολή της παραγγελίας γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο καθιστά την εκτέλεσή της αντικειμενικά αδύνατη.

ІІ. Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

2.1. Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.orbeainternational.com είναι εντελώς δωρεάν και προσβάσιμη από όλο τον κόσμο.

2.2. www.orbeainternational.com είναι ιστότοπος, στον οποίο προσφέρονται αγαθά για αγορά από τελικούς χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή, η αντιγραφή, η διανομή, η μεταφορά ή ο χειρισμός του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2.3. Για τις αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.orbeainternational.com είναι απαραίτητη η εγγραφή με έναν κωδικό πρόσβασης και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν και γίνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κωδικό πρόσβασης, ονοματεπώνυμο και διεθύνσεις παράδοσης.

2.4. Τα στοιχεία του Χρήστη – ονοματεπώνυμο, νομός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ισχύοσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία οι Χρήστες παρέχουν εθελοντικά και οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους στο www.orbeainternational.comс προστατεύονται από τον Νόμο περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτά τα στοιχεία του Χρήστη συλλέγονται μόνο για να παραδοθούν στην εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ) και να πραγματοποιηθεί η παράδοση του επιλεγμένου στοιχείου.

2.5. Ο Πάροχος δεν πωλεί, νοικιάζει, δανείζει, εμπορεύεται ή εκχωρεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο www.orbeainternational.com, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μελών ή λιστών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που δίνονται στο www.orbeainternational.com θα προστατεύονται και δεν θα χρησιμοποιούνται με τρόπο για τον οποίο ο Χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

2.6. Ο Πάροχος δημοσιεύει στη διεύθυνση www.orbeainternational.com:

2.6.1. περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και εικόνα κάθε αγαθού,

2.6.2. το δικαίωμα του Χρήστη και τους όρους και τον τρόπο ασκήσεώς του να παραιτηθεί από την παραγγελία και τους όρους υπό τους οποίους το εμπόρευμα μπορεί να επιστραφεί, με εξαίρεση των περιπτώσεων βάσει του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών,

2.6.3. οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ο Πάροχος υποχρεούται βάσει του βουλγαρικού δικαίου να παρέχει εγκαίρως στον Χρήστη πριν από την αγορά των Αγαθών από τον Χρήστη.

2.7. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές, τις ποσότητες, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την τεχνολογία της ιστοσελίδας. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διαγράψει τις πληροφορίες σχετικά με ένα εμπόρευμα ή μία κατηγορία κατά την κρίση του. Ο χρήστης πρέπει να παρακολουθεί μόνος του τις αλλαγές που έγιναν στην ιστοσελίδα www.orbeainternational.com. Σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή για μια ήδη εκτελεσθείσα παραγγελία και η αλλαγή αφορά σημαντικές παραμέτρους αυτής, όπως για παράδειγμα τιμή, χρόνος παράδοσης, εκπρόσωπος του Παρόχου επικοινωνεί με τον Χρήστη για να τον ενημερώσει για την αλλαγή και για να λάβει πληροφορίες σχετικά με το αν ο καταναλωτής επιθυμεί να αγοράσει το εμπόρευμα και υπό τους τροποποιημένους όρους.

2.8. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να τοποθετεί ηλεκτρονικούς συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους και πόρους για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συνδέσμων άλλων ιστοσελίδων και στο λογαριασμό χρήστη.

2.9. Ο Χρήστης υποχρεούται:

2.9.1. να υποδείξει ένα σωστό και έγκυρο τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αλληλογραφία,

2.9.2. να πληρώσει το τίμημα των παραγγελθέντων εμπορευμάτων,

2.9.3. να πληρώσει το κόστος παράδοσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το κόστος παράδοσης παραμένει εις βάρος του Παρόχου,

2.9.4. να φροντίζει και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που ευλόγως επιβάλλονται, με σκοπό την προστασία του κωδικού πρόσβασης,

2.9.5. ενόψει της ιδιαιτερότητας των πρωτοκόλλων διαδικτύου και την ασφάλεια κατά την προστασία των στοιχείων για τον κωδικό πρόσβασης, να τερματίσει την πλοήγηση, με την οποία μπήκε στο λογαριασμό του πατώντας το εικονικό κουμπί «έξοδος»,

2.9.6. να μην υποβάλει πλασματικές ή άκυρες παραγγελίες ή άλλες ανακριβείς πληροφορίες. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για την προστασία του κωδικού του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή από τρίτο πρόσωπο που τον χρησιμοποιεί.

2.9.7. να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις για υποβολή παραπόνων και αιτημάτων για αντικατάσταση εμπορευμάτων που έχουν παραγγελθεί, όροι και προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου www.orbeainternational.com, και δηλώνει ότι θεωρείται δεσμευμένος με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις,

2.9.8. να τηρούν τη βουλγαρική νομοθεσία, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη δεοντολογία του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και τα χρηστά ήθη,

2.9.9. να μην παραβιάζει περιουσιακά η μη περιουσιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

2.9.10. να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος, μεταξύ άλλων, να μην παρεμποδίζει τη διαδικασία επαλήθευσης άλλου χρήστη, να μην έχει πρόσβαση εκτός της πρόσβασης που του χορηγήθηκε, να μην εμποδίζει άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το κατάστημα,

2.9.11. να μην σαρώνει και παράγει με τεχνικά μέσα και με τεχνικούς τρόπους πηγές πληροφοριών ή μέρος πηγών πληροφοριών, που ανήκουν στις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο κατάστημα και με αυτόν τον τρόπο να μην δημιουργεί δική του βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

2.10. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:

2.10.1. ηλεκτρονικής πρόσβασης στον Πάροχο, τηρώντας τους όρους και τις απαιτήσεις πρόσβασης, εκτός από τις περιστάσεις εκτός του ελέγχου του Παρόχου – περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίων συμβάντων, προβλήματα με το παγκόσμιο Διαδίκτυο,

2.10.2. πρόσβασης και διόρθωσης ηλεκτρονικώς των δεδομένων που παραχωρήθηκαν κατά την έγγραφή,

2.10.3. να αρνηθεί να παραλάβει το εμπόρευμα που παρήγγειλε για αγορά, τηρώντας τις νομικές απαιτήσεις /τον περί Προστασίας Καταναλωτών Νόμο/ και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

2.11. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του Χρήστη, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αναστείλει την πρόσβαση του Χρήστη και τρίτων στον λογαριασμό του, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημίες και διαφυγόντα κέρδη που αποτελούν άμεση και έμμεση συνέπεια της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου εκ μέρους του Παρόχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες κρατικές αρχές για τη διαπίστωση της σχετικής παράβασης.

III. Εγγραφή

3.1. Για να αποκτήσετε το δικαίωμα να κάνετε έγκυρες παραγγελίες για την αγορά των εμπορευμάτων που προσφέρονται στο www.orbeainternational.com, ο Χρήστης πρέπει να παράσχει τα απαιτούμενα και ακριβή στοιχεία. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρέχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και, ότι σε περίπτωση αλλαγής τους, θα τα ενημερώσει εγκαίρως. Σε περίπτωση που ο Χρήστης παράσχει αναληθή στοιχεία, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση τη συντήρηση και την πρόσβαση του Χρήστη στον λογαριασμό του. Ο χρήστης μπορεί να διορθώσει ελεύθερα τις πληροφορίες που έχει εισάγει στη φόρμα εγγραφής.

3.2. Με την πράξη εγγραφής του ο Χρήστης εκφράζει ηλεκτρονικώς τη συναίνεσή του με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, και θεωρείται δεσμευμένος με αυτούς. Από τη στιγμή που ο Χρήστης δεσμεύεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι δυνατή η πραγματοποίηση έγκυρων παραγγελιών για την αγορά των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του www.orbeainternational.com.

ІV. Υποβολή παραγγελιών

4.1. Ο Χρήστης λαμβάνει πρόσβαση στη φόρμα παραγγελίας για την αγορά των αγαθών που προσφέρονται μετά την εισαγωγή έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικού πρόσβασης στους σχετικούς χώρους της ιστοσελίδας.

4.2. Η υποβολή και η εκτέλεση της παραγγελίας παραγματοποιείται ακολουθώντας τις ακόλουθες ενέργειες: προσδιορίζοντας το είδος του εμπορεύματος και επιβεβαιώνοντας το είδος εμπορεύματος, πατώντας ένα εικονικό κουπί «Αποστολή ερώτησης», απέναντι από το αντίστοιχο εμπόρευμα και στη συνέχεια καθορίζοντας την ποσότητα των εμπορευμάτων.

4.3. Αν το εμπόρευμα που παρήγγειλε (συγκεκριμένο μοντέλο) δεν είναι διαθέσιμο, εκπρόσωπος του Παρόχου ειδοποιεί τον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνήσει η παραγγελία να παραπεμφθεί σε άλλο εμπόρευμα (παρόμοιο μοντέλο) ή να επεξεργγαστεί περαιτέρω, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί.

4.5. Οι παραγγελίες στο εμπορικό κατάστημα www.orbeainternational.com γίνονται δεκτές 24 ώρες το εικοσητετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

4.6. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από την ομάδα του Παρόχου, αποστέλλεται επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η ίδια θα εκτελείται και θα παραδίδεται στον Χρήστη εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσής της ή μέσω πρόσθετης συμφωνίας.

4.7. Παραγγελίες που λαμβάνονται χωρίς τα σωστά στοιχεία ή με ελλιπή στοιχεία του Χρήστη ακυρώνονται, αν ο Πάροχος δεν λάβει τα σωστά στοιχεία εντός 48 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης διεύθυνσης ή / και τηλεφωνικού αριθμού κατά την υποβολή της παραγγελίας, η ίδια θα θεωρείται άκυρη και για τον Πάροχο δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για την εκτέλεσή της.

V. Παράδοση και πληρωμή

5.1. Αφού στο www.orbeainternational.com ληφθεί παραγγελία από Χρήστη, το αυτοματοποιημένο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος ειδοποιεί τον Χρήστη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή παραγγελία.

5.2. Η παράδοση πραγματοποιείται μόνο για επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

5.3. Παραδόσεις παραγγελθέντων αγαθών δεν γίνονται τις Κυριακές και τις αργίες.

5.4. Ο Πάροχος χρησιμοποιεί πρόσθετες μεθόδους για παραδόσεις μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής.

5.5. Τα παραγγελθέντα για αγορά εμπορεύματα παραδίδονται με κατάλληλη συσκευασία και μεταφορά στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Χρήστης.

5.6. Η πληρωμή των παραγγελθέντων αγαθών μπορεί να γίνει:

5.7. με τραπεζικό έμβασμα.

VI. Αντιγραφή πληροφοριών

6.1. Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.orbeainternational.com, είναι ιδιοκτησία του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και περιγραφών αντικειμένων.

6.2. Απαγορεύεται η αντιγραφή κειμένων από το www.orbeainternational.com και η τοποθέτησή τους σε άλλους δικτυακούς τόπους και ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου ή την παραπομπή στην πηγή με την τοποθέτηση του παρακάτω κειμένου: «Πηγή: ηλεκτρονικό κατάστημα www.orbeainternational.com» και θα πρέπει να υποδεικνύεται ο ακόλουθος σύνδεσμος: www.orbeainternational.com.

VII. Ευθύνη

7.1. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων, εάν ένα τέτοιο πρόσωπο πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου προσώπου ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δημοσιεύονται φωτογραφίες προϊόντων, που κατασκευάστηκαν από τον Πάροχο και αντίστοιχα το φωτογραφικό υλικό λήφθηκε κατόπιν παραγγελίας του Παρόχου.

7.2. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τη μη παροχή πρόσβασης στο κατάστημα, καθώς και για τη μη επεξεργασία ή την καθυστερημένη επεξεργασία των παραγγελιών αγοράς, σε περιπτώσει εκτός ελέγχου του – περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίων συμβάντων, προβλημάτων στο παγκόσμιο Διαδίκτυο.

7.3. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στο κατάστημα θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα, εφόσον είναι πέρα από τις δυνατότητες, τον έλεγχο και τη θέλησή του.

7.4. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται στο λογισμικό, στο υλικό ή στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από υλικά ή πόρους, που αναζητήθηκαν, φορτώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω αυτού.

7.5. Εφόσον δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα και υποχρέωση και δεν ελέγχει τις σελίδες του Διαδικτύου και τους πόρους που διατίθενται μέσω των ηλεκτρονικών συνδέσμων που παρέχονται στο κατάστημα και στο λογαριασμό χρήστη, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την παράνομη φύση του περιεχομένου και των υλικών που βρίσκονται σε αυτούς τους ιστοτόπους και πόρους.

7.6. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται γαι ζημιές και διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την αναξιοπιστία αυτών των υλικών και περιεχομένου.

7.7. Ο Πάροχος, οι προμηθευτές του ή τρίτο πρόσωπο δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημιές, απώλεια πληροφοριών, απώλεια κερδών ή αλλά, που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση του ιστότοπου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη προειδοποιήσεων κατά του Παρόχου. Αν ο Χρήστης χρησιμοποιήσει υλικά από αυτόν και προκληθούν ζημιές για τις οποίες χρειάζεται επισκευή, συνεργείο ή επιδιόρθωση εξοπλισμού ή πληροφοριών, ο Χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απομάκρυνση των προκληθείσων ζημιών.

7.8. Ο Πάροχος δεν έχει την υποχρέωση και την αντικειμενική δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί το κατάστημα.

VІІІ. Επικοινωνία

8.1. Κάθε Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πάροχο για να κάνει ερωτήσεις, να κάνει προτάσεις και να λαμβάνει πληροφορίες. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα, στο τηλέφωνο +359 888 0700 04.

8.2. Ο Πάροχος είναι διαχειριστής της ιστοσελίδας και αντίστοιχα του τομέα των σχολιασμών και συζητήσεων. Κατά την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, μπορεί να εξαλείψει οποιουσδήποτε επιθετικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που παραβιάζουν την ηθική και τους καλούς τρόπους.

ІХ. Γενικές διατάξεις

9.1 Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Σε αυτήν την περίπτωση η διαγραφή γίνεται μόνο αφού εκτελεστούν όλες οι παραγγελίες που υποβλήθηκαν έγκυρα και την αντίστοιχη πληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος και των εξόδων παράδοσης.

9.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πάροχο και όλους τους τρίτους για όλες τις ζημιές και διαφυγόνται κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, πληρωμένων αποζημιώσεων, δαπανών για δίκες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των αγωγών που ασκήθηκαν από τρίτους σχετικά με την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη, παραβιάσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας, των ισχύοντων ξένων νόμων, των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, των χρηστών ηθών ή / και της δεοντολογίας του Διαδικτύου. Ο Χρήστης υποχρεούται επίσης να αποζημιώσει τον Πάροχο για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους, στους οποίους έχει παραχωρήσει τον κωδικό πρόσβασής του.

9.3 Τα μέρη δηλώνουν ότι σε περίπτωση που υπάρχει ακυρότητα κάποιων τμήματων από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αυτό δεν θα επιφέρει ακυρότητα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και οι επιμέρους άκυρες ρήτρες θα λογίζεται ότι έχουν αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες δικαίου.

9.4. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών επιλύονται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι ανεπίλυτες διαφορές που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των μερών θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο της πόλης της Σόφια.

9.5. Η γραπτή μορφή θεωρείται ότι τηρείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πάτημα ενός ηλεκτρονικού κουμπιού σε μια σελίδα με περιεχόμενο που συμπληρώνεται από τον Χρήστη ή σημάδι σε ένα κουτί στον ιστότοπο του Παρόχου κ.α., εφόσον η δήλωση είναι γραμμένη με τέτοιο τεχνικό τρόπο ωστε να μπορεί να αναπαραχθεί.

9.6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από τον Πάροχο. Οι αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Παρόχου που προκύπτει από μια έγκυρη παραγγελία αγοράς εμπορευμάτων που υποβλήθηκε πριν από την ειδοποίηση. Το παρόν κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να βρεθεί πάντα στη διεύθυνση www.orbeainternational.com.

9.7. Για θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.